کلاس های آموزش طراحی ساختمان با رویکرد ورود به بازار کار
صفحه اصلیکلاس های آموزش طراحی ساختمان با رویکرد ورود به بازار کار

نوشته شده توسط دکتر ضیاالحق در ۱۳۹۷/۱۰/۱۹.

کلاس های آموزش طراحی ساختمان با رویکرد ورود به بازار کار

کلاس های آموزش طراحی ساختمان با رویکرد ورود به بازار کار

این کلاس ها هم به صورت حضوری و هم بصورت مجازی برگزار می شود، طرح درس این کلاس ها به صورت زیر می باشد:

 

طرح درس کلاس های طراحی ساختمان

بخش اول: معرفی نرم افزار های طراحی ساختمان و تکمیل منوی Define در برنامه ETABS

بخش دوم: تحلیل و طراحی استاتیکی و دینامیکی ساختمان فولادی با قاب مهاربندی شده

 • ارائه  نقشه های معماری پروژه و بحث در مورد بهترین جانمایی مهاربندها و ستون ها
 • مدل سازی اولیه ساختمان و جانمایی مناسب سیستم های مهار جانبی ساختمان در برنامه
 • آموزش کامل نحوه محاسبه بارهای وارد بر ساختمان (مرده، زنده، زلزله و .... ) طبق آخرین ویرایش مبحث ششم و استاندارد 2800 ویرایش چهارم
 • بارگذاری ثقلی ساختمان در برنامه (طبق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 92)
 • بارگذاری جانبی استاتیکی و دینامیکی ساختمان در برنامه (طبق ضوابط استاندارد 2800 ویرایش چهارم)
 • تحلیل و بررسی خروجی های تحلیل سازه ساختمان
 • مفهوم منظمی و نامنظمی ساختمان طبق ویرایش چهارم استاندارد 2800
 • مفهوم انجام تحلیل استاتیکی و یا دینامیکی طبق ویرایش چهارم استاندارد 2800
 • کنترل تغییرمکان نسبی ساختمان طبق ویرایش چهارم استاندارد 2800
 • بررسی منظمی و نامنظمی ساختمان طبق ویرایش چهارم استاندارد 2800
 • انجام تمام کنترل های مورد نیاز در تحلیل دینامیکی (اصلاح بازتاب ها و ...)
 • طراحی تیرهای سقف کامپوزیت ( به همراه تمام ضوابط آیین نامه ای)
 • طراحی تیرهای سقف عرشه فولادی ( به همراه تمام ضوابط آیین نامه ای)
 • طراحی تیرهای سقف تیرچه بلوک و یا کرومیت ( به همراه تمام ضوابط آیین نامه ای)
 • طراحی ستون های ثقلی ( به همراه تمام ضوابط آیین نامه ای)
 • طراحی ستون های مهاربندی و مهاربندهای فولادی ( به همراه تمام ضوابط آیین نامه ای)
 • طراحی دیوار برشی بتنی ( به همراه تمام ضوابط آیین نامه ای)
 • کنترل ستون های ثقلی تحت Cd برابر کردن بارهای زلزله

بخش سوم: تحلیل و طراحی فونداسیون ساختمان طراحی شده در بخش دوم و تهیه نقشه های اجرایی

 • خروجی گرفتن از برنامه Etabs برای طراحی فونداسیون در برنامه Safe
 • مدلسازی و تعریف پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل و طراحی پی
 • انجام کنترل های لازم برای تحلیل و طراحی پی طبق آخرین ویرایش آیین نامه ها
 • تهیه نقشه های کامل و اجرایی ساختمان در بخش دوم و سوم ( به همراه آموزش کامل طراحی صفحه ستون و اتصالات)

بخش چهارم: تحلیل و طراحی دینامیکی ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی

 • مدل سازی و بارگذاری های جانبی و ثقلی
 • انجام تمام کنترل های مورد نیاز برای قاب خمشی طبق آخرین ویرایش آیین نامه ها
 • طراحی کامل تمام اعضای سازه ای (به همراه ضوابط مربوط به قاب خمشی)
 • در نظر گرفتن بار قائم زلزله در کنسول ها
 • طراحی اتصالات گیردار
 • طراحی صفحه ستون در سیستم قاب خمشی

بخش پنجم: تحلیل و طراحی دینامیکی ساختمان بتنی با سیستم قاب خمشی + دیوار برشی بتنی (دوگانه)

 • مدل سازی و بارگذاری های جانبی و ثقلی
 • انجام تمام کنترل های مورد نیاز برای سیستم دوگانه طبق آخرین ویرایش آیین نامه ها
 • طراحی کامل تمام اعضای سازه ای  (به همراه ضوابط مربوط به سیستم دوگانه)
 • مدل سازی ، بارگذاری و طراحی دیوار حائل
 • طراحی و آموزش ضوابط مربوط به تیر همبند در دیوار برشی ( دیوار برشی با بازشو)
 • مدل سازی دال بتنی و طراحی دال بتنی در برنامه Safe
 • ضوابط مربوط به شکل پذیری و طول مهاری میلگردها در سازه های بتنی

قابل ذکر است که در تمام بخش های فوق:

 • در تمام مراحل طراحی، ضوابط آخرین ویرایش های مباحث مقررات ملی ساختمان و ویرایش جدید استاندارد  2800 ، در نظر گرفته می شود.
 • نکات مربوط به طراحی سبک و بهینه در تمام قسمت های طراحی ساختمان، بیان خواهد شد.
 • آموزش طراحی جزییات اجرایی مانند اتصال صفحه فولادی در روی عضو بتنی و ......
 • برای تمام اعضای کلاس، پشتیبانی کامل برای پاسخ به سوالات فراهم خواهد شد

 

آدرس کانال تلگرامی اطلاع رسانی کلاس های مجازی دکتر ضیاالحق:  t.me/ziaalhaghclass

آدرس کانال تلگرامی مهندسی عمران سازه و ارائه مطالب رایگان زیر نظر دکتر ضیاالحق:  t.me/civilstructure

 

0 نظر

لطفا نظر خود را ثبت کنید