عملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه
صفحه اصلیعملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه

نوشته شده توسط دکتر ضیاالحق در ۱۳۹۷/۱۰/۲۲.

عملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه

 
🔸تفاوت عملکرد خاموت با قلاب انتهایی ۹۰ درجه با خاموت با قلاب انتهایی ۱۳۵ درجه
🔸برای شکلپذیری زیاد، خاموت های بسته باید در دو انتها دارای قلاب ۱۳۵درجه ویژه باشند تا در حالت حد نهایی محصورشدگی بهتری برای بتن هسته ایجاد کنند.
 
 
مطالب تخصصی سازه ای👇
@civilstructure

0 نظر

لطفا نظر خود را ثبت کنید